Ин Витро опложданеПРИНЦИПИ НА ЛЕЧЕНИЕТО, СТИМУЛАЦИОННИ ПРОТОКОЛИ

За успешното лечение е необходимо оплождане Ин Витро на
голям брой яйцеклетки. Ето защо се провежда стимулация на
яйчниците по различни схеми и протоколи, според всеки
индивидуален случай. По време на това лечение продукцията
на собствени (ендогенни) полови хормони при жената се
изключва. Чрез екзогенни ФСХ препарати се контролира растежа
на фоликулите в яйчниците и узряването на яйцеклетките в тях.

Временната инактиваця на хипофизната жлеза, продуцираща ФСХ
се постига с различни препарати - агонисти ( Synarel, Decapeptyl,
Zoladex)и антагонисти (Orgalutran) на този хормон. Контролираната
стимулация на яйчниците се постига с други препарати - екзогенни
ФСХ и ЛХ( Humegon, Мetrodin, Меtrodin НР, Puregon) В зависимост
от протокола, лечението започва около 1 седмица преди началото
на един менструален цикьл или от самото му начало.

Ефекта от стимулацията се проследява чрез регулярно
мониториране при вагинално ехографско изследване. Следи се
нарастването на фоликулите в яйчниците и лигавицата в кухината
на матката. Когато се прецени, че е достатьчен растежа им се
назначава друг хормон-ЧХГ (Profasi, Pregnyl)

Странични ефекти:
Страничните ефекти са обикновено редки и дискретни. Сериозното
усложнение, т.н. хиперстимулационен синдром, се явява много
рядко в нашата практика, под 1 % от всички случаи..Биография
Вътрематочни инсеминации
Ин Витро
Цени
Новини
Контакти