Вътрематочни инсеминации


Това е възможно само ако маточните тръби са проходими и здрави.
Задължително е доказването проходимостта на тръбите. Ние
използвапе метода ХСГ (хистеросалпингография) или т.н. рентгенова
снимка с контрастно вещество. Другият метод за тази цел е ХУЗК -
хидротубация под ултразвуков контрол, който има по-ограничена
доказателствена стойност, но е по-добре поносим от пациентките.

Пречистената и обработена в Ин Витро лабораторията семенна
течност,се поставя в кухината на матката в момент, когато е доказано
съществуването на т.н. доминантен фоликул в единия или двата
яйчника. Доминантен фоликул е този, в който има зряла яйцеклетка.
Лечението може да се извърши при естествен цикъл на жената или
след приложена стимулация за получаване на повече яйцеклетки.

Манипулацията се извършва с помощта на тънък катетьр и не
изисква никакво обезболяване. Тя е лека и прецизна и не
предизвиква дискомфорт. 20 минути след извършването и
жената може да напусне клиниката.

В сравнение с Ин витро лечението вътрематочната инсеминация
има по-ниска степен на успех - около 10 %. Обикновено се правят
три до шест инсеминации. Ако не се получи бременност ние
препоръчваме Ин Витро оплождане.

- Степента на забременяване при донор-инсеминацията е около
10- 12% на цикьл.
- При използване на семенна течност от съпруга този % е около 8
и зависи от приложената стимулация и възрастта на жената.
- Интраутеринна инсеминация не се прилага при увреждане на
маточните тръби.
- Интраутеринна инсеминация не се прилага при лошо качество
на спермата.
- Интраутеринна инсеминация със сперма от съпруга се прави
винаги с лека хиперстимулация на яйчниците.
Биография
Вътрематочни инсеминации
Ин Витро
Цени
Новини
Контакти